monday's man

This odyssey begins nearby, in Hoorn.
No cafe's open yet on Rode Steen.
It's nine a.m., and no one here to mourn
the man who died on Monday. That's not pain
upon the chauffeur's face. I see him grin
and brake his hearse to take a nurse's smile.
He'll later fetch the casket, put it in
his long grey car and carry it a mile
to be cremated. Land up here is dear,
and Monday's man will be compacted soon.
I smell fresh coffee. Clouds begin to clear.
A restaurant boss anticipates the noon
and sets out tables for a hoped-for crowd,
while Monday's man's forgotten in his shroud.


Monday's Man appeared
in Plinth, Contemporary Writing,
ISSN 1479 6384 in its initial issue:
Issue One, 2003/4.

de man van maandag

De tocht begint hier in de buurt, in Hoorn.
De kroegen zijn nog dicht op 't plein.
't Is 9 uur, de treurnis trekt geen sporen
om de maandagdode man. En ook geen pijn
verraadt de mond van de chauffeur. Hij grijnst
mij toe en remt zijn brik voor de glimlach van een non.
Aanstonds pakt hij de lijkenkist en deint
de grijze slee een mijl zonder pardon
naar het verbrandend vuur. Het land is duur
maar de man van maandag wordt tot as.
'k Ruik verse koffie, de hemel kleurt azuur.
Eetcafe's baas is nu al in zijn sas
en sjouwt met tafels voor een volle tent
maar maandagman heeft niets meer, zelfs geen hemd.


Uit Juli Reizen
(July Travels, being at 'Beauregard')
van Alan Reynolds
vertaald door Hans Beekmans