shaded statue

Dry tears
that no one sees
crack furrows, fragile lines
in cheeks that no one touches with
kind hands.


Shaded Statue appeared
in The Armchair Aesthete.

beeld in de schaduw

Gestolde tranen
die niemand ziet
gegroefde rimpels, broze lijnen
in wangen nimmer door
strelende handen beroerd.


Uit:  Juli Reizen
(July Travels, being at 'Beauregard')
van Alan Reynolds
vertaald door Hans Beekmans